[CASE STUDY D2C] SEVENTH GENERATION (Unilever)

September 23, 2020

 

Seventh Generation cung cấp một dòng sản phẩm tiêu dùng dành cho phụ nữ của Unilever.

Bằng cách khuyến khích người mua làm một bài khảo sát, công ty có thể xác định trước các mặt hàng sẽ được bán ra trong vài tháng tiếp theo.

 

Điều thực sự làm cho mô hình kinh doanh D2C này trở nên đặc biệt là cách mà thương hiệu cung cấp thông tin sản phẩm để giúp phụ nữ hiểu chính xác các thành phần trong từng sản phẩm họ sử dụng. Seventh Generation cho biết việc tiết lộ thành phần rõ ràng sẽ giúp phụ nữ có thể đưa ra quyết định sáng suốt và sống lành mạnh hơn.

 

Nguồn: Shopify Plus

Via #WorldLineTechnology

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

October 8, 2020

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by WorldLine Technology

Proudly created with WorldLine Technology

Be a SociaLight and  Follow Us:

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon